Хоснователь:Огірко Ігор Васильович

Матеріал з Вікіпедія

Іґор Оґірко 1952,Львів- математік,фізік, українознавець . Дослїджує в Українї,Польщі. Высшу освіту обтримав . Штудовав в ашпірантурї .В роцї 1991 здобыв тітул професор-занимаюча ся з формалной перспектівы штруктуров, простором і змінов.Іґор Оґірко ся занимать створёванём абстрактных ентіт і гляданём законитых одношінь міджі нима-математічна аналіза‎, математічна лоґіка‎,інформатіка.

Бібліоґрафія[едітовати | едітовати жрідло]

 • Огірко Ігор Васильович  : біобібліогр. покажчик / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Видавництво Української академії друкарстива, 2009. — 46 с. — (Вчені Українська академія друкарства)
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання / / Тез. докл. VІІ науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 сент. — 2 жовтня. 1975 р.). — Ташкент, 1975. — Ч. ІІІ. — С.5.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу / / Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — Київ: Наук. думка, 1976. — С.59-62.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу / / Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С.26-30
 • Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла … стор 332 / / Інженерно-фізичний журнал Том 47, Номер 2 (серпень, 1984)
 • Огірко І.В. Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції / / Інститут проблем міцності,, 1986, N2. — C.69-72.
 • I. V. Ogirko, J. I. Dub, Yasinskiy: Spannungszustand der Photopolymer-Druckform. Lemberg, FMI, 1987.
 • R. S. Kuropas', I. V. Ogirko: Optimierung der Deformation der Druckform auf Basis der Schalentheorie. Lemberg, LSU, 1987.
 • Ogirko I.V., Irkha B.E. A study of the elastic deformations in a thermoelastic inhomogeneous solid of revolution // Journal of Mathematical Sciences. Volume 79, Issue 6, 1996, Pages 1469—1471.
 • Ogirko I.V., Zapotochnyi V.I. The stress-strain state of screen photopolymer plates // Soviet Materials Science 22 (6), 1987, pp. 640—643.
 • Ogirko I.V. Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure // Strength of Materials 18 (2), 1986, pp. 209—213.
 • Ogirko I.V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure // Problemy Prochnosti (2), 1986, pp. 69-72.
 • Огірко І. В. Партико З. В. Редагометрія-міждисциплінарна галузь знань. В зб.: Держава та регіони. №1 КПУ, Запоріжжя. 2010. с. 108-110.
 • Гаранько Т. Й., Огірко І. В. Алгоритм програмного забезпечення мережевого друку для систем оперативної поліграфії. В зб.: Матеріали науково-практичної конференції УАД. Львів. УАД. 2010. с.92.
 • Гаранько Т. Й., Огірко І. В. Алгоритм і програмне забезпечення мережевого друку для систем оперативної поліграфії. В зб.: Комп’ютерні технології друкарства. УАД. Львів. 2009. №22. с. 51-57.
 • Огірко І. В. Лекція з курсу прикладна математика. Економетрія. УАД. Львів. 2010. с. 26.
 • Огірко І. В. Лекція «Моделювання та економіка». ЛННЦ УДУ. Львів. 2010. с. 20.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід.» (МНМК) ЛНУ. Ім. Ів. Франка. Львів. 2010 с.80-81.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. №22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398-400.
 • Ohirko I., Kurhajew H., „Neuro-lingwistyczna identyfikacja kierowniczych decyzji informacyjnym kierownictwie”. Zbiórka materiałów LNU im. Iwana Franki na poszanę profesora S. Zlubka. Syn narodu. „Ekonomiczna teoria i nacjonalna ekonomika”. Lwów, 2006.
 • Ohirko I.,Uszakow M.”Porównalna analiza konceptualnych modeli internetowych urzędów Ukrainy i Niemiec”. Zbiórka „Efektywność państwowego kierownictwa”.Zbiórka prac naukowych LRIDU przy Prezydentowi Ukrainy. Lwów,2003 edycja 4.
 • Ohirko I.,Jakucewycz S. „Hydrodynamiczne zjawiska w atramencie przy drukowanym kontekście”. W zbiórce „Poligrafia i sprawa edycyjna”,№ 38. UAD.Lwów, 2002.

Одказы[едітовати | едітовати жрідло]

Катеґорія:Біоґрафії Катеґорія:Філозофы

uk Українська мова для цього користувача є рідною.


ru-3 Этот участник свободно владеет русским языком.


rue-1 Тот хоснователь знать русинськый язык на зачаточной уровни.
pl-1 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie podstawowym.