Вікіпедія:Статя тыждня/2012/23

Матеріал з Вікіпедія
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ґрецька буква Псі часто є хоснованов як сімбол псіхолоґії

Псіхолоґія ґрецького ψυχή (псіхе) = душа, дух, дых і -λογία (-лолія) = наука, дослїджованя) є наука, котра штудує людьске хованя, менталны процесы і тїлесне дїяня враховано їх взаємных одношінь і інтеракцій (довєдна означованых як псіхіка) і снажать ся єй описати, пояснити і предіковати. Метов псіхолоґії є тыж здобыты познаня вывжыти про звышіня спокойности і здоровя людей, через псіхотерапію їх годно іщі к тому хосновати про лїкованя. Чоловік занимаючій ся псіхолоґіов дослїджованём і практічно, ся кличе псіхолоґ, чоловік якый робить псіхотерапію є псіхотерапевт (даколи ся тоты понятя людям мішають). Псіхолоґове ся намагають порозуміти ролї коґнітівных функцій в індівідуалнім і соціалнім справованю в тім чіслї і порозумлїня фізіолоґічным і невробіолоґічным процесам овплывнюючім конкретны функції. Псіхолоґове нашли і пояснили ряд ключовых понять і концептів, як наприклад перцепція, коґніція, позорность, емоція, мотівація, індівідуалность, інтерперсоналны одношіня або підсвідомость. На їх здобываня суть розвиваны емпірічны методы дослїджованя про обявованя і пояснёваня прічіновых і корелачных одношінь міджі перемінныма, і к їх простому попису і інтерпретації. Псіхолоґія ся рядить міджі соціалны наукы, своїм россягом ся але рушать по граніцї і загорнює і дослїджованя з природных наук, соціалных і гуманітных наук аж по філозофію.