Слободна воля

Матеріал з Вікіпедія

Слободна воля є понятя, котре у філозофії означує ідею, же чоловік конать лем на основі своїх властных розумовых постановлїнях а не під впливом вонкайшнїх імпулзів, як долї, Бога ці іншых факторів, котры не суть в ёго моци. Із слободнов волёв є звязаный трафунок і детермінізм (філозофічна ветва, котра твердить, же вывой світа є даный ёго сучасным ставом. З вопросом слободной волї іде рука в руцї вопрос о одповідности за властны дїяня. Кідь наше рїшіня не є слободне, можеме быти одповідны лем за властны дїяня? Вопрос слободной волї є єдным з головных тем філозофії уж од єй початку.

Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.