Перейти до вмісту

Расізм

Матеріал з Вікіпедія
Америцькый чорнёх міг пити лем з надобы з означінём "про фаребны", 1939, Оклагома Сіті.

Расізм є теорія і ідеолоґія єрархізуюча соціалны ґрупы на базї расового ключа. Расізм як політічна ідеолоґія ся намагать леґітімізовати сполоченьскы нерівности на основі біолоґічных (расовых) роздїлів міджі людми.

Ёго модерна форма выникла в часї романтізму як реакція на просвітницькы теорії о обчаньскій рівности. Тогдышнїй расізм быв повязаный з розвоём етнічного націоналізму і пізнїше зо зловжытём еволучной теорії тзв. соціалным дарвінізмом.

Расізм бывать часто черяный з расовов ненавістёв і в обычайнім говорї тоты терміны часто сплывають.

Расізм є в шырокім змыслї слова погляд, же з представы, же людство роздїлене на біолоґічно роздїлны „расы“, годен выводити політічны ці соціалны резултаты і роздїлы.

Тота теорія твердить, же різный вывой різных людьскых рас і етнік, овплывненый ґеоґрафічнов діверзітов, детермінує способности і властности єднотливых членів расы. В праксї пак тот погляд в рядї припадів вив (ці стале іщі веде) к расовій сеґреґації, публічноправній ці пріватноправній діскрімінації, і у вынятковых припадах ай пробам о выгублїня неприятельскых ґруп.

Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.