Обєктово орьєнтоване проґрамованя

Матеріал з Вікіпедія

Обєктово орьєнтоване проґрамованя (скорочоване на OOP, з анґліцького Object-oriented programming) є методіка вывоя софтверу, основана на наступных ідеях, концепціях:

Концепція[едітовати | едітовати жрідло]

  • Обєкты – єднотвливы елементы моделованой реаліты (як дата, так повязану функчность) суть в проґрамі зґрупованы до ентіт, званых обєкты. обєкты собі памятають свій статус і навонка додавають операції (доступны як методы про кликаня).
  • Абстракціяпроґраматор, ці тыж проґрам, котрый створює, може абстраговати од дакотрых детайлів роботы єднотливый обєктів. Каждый обєкт працує як чорна скринька, котра годна выконовати становлены дїї і комуніковати з околіцёв, без того жебы пожадовала знаня способу, котрым днука працує.
  • Капсулація – ґарантує, же обєкт не може прямо приступовати до „внутрїшностей“ іншых обєктів, што бы могло вести к неконзістенції. Каждый обєкт з вонкашнёго погляду сприступнює інтерфейс, за помочі котрого (і нияк іншак) ся з обєктом працує.
  • Складаня – Обєкт може обсяговати іншы обєкты.
  • Делеґованя – Обєкт може хосновати службы іншых обєктів так, же їх пожадать о проведжіна операції.
  • Дїдиня – обєкты суть орґанізованы стромовым способом, коли обєкты даякой сорты можуть дїдити з іншой сорты обєктів, чім переберають їх споснобности, ку котрым лем додавають свої властны росшырїня. Тота ідея ся звычайно імплементує за помочі роздїлїня обєктів до клас, причім каждый обєкт є інштанціов становленок класы. Кажда класа пак може дїдити ід іншой класы (в дакотрых языках проґрамованя і з пару іншых клас).
  • Поліморфізм – одказованый обєкт ся веде на основі того, якой класы є інштанціов. Кідь пару обєктів додавать такый самый інтерфейс, працує ся з нима тым самым способом, але їх конкретне хованя ся одрізнять залежно од їх імплементації. В поліморфізму условного дїдинём тото значіть, же на місце, де є чекана інштанція даякой класы, можеме досадити і інштанцію хоцякой єй підкласы, бо інтерфейс підкласы є підмножинов інтерфейсу класы. В поліморфізму безусловного дїдинём старчіть, кідь ся інтерфейсы (або їх пожадованы части) в різных класах згодують, пак суть взаємно поліморфны.

Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.