Вікіпедія:Пять стовпів

Матеріал з Вікіпедія

Вшыткы офіціалны правила і діректівы Вікіпедії ся дають згорнути до пять головных стовпів Вікіпедії:

Вікіпедія є
енціклопедія

Вікіпедія хоснує
непредвзятый погляд

Вікіпедія є
слободне дїло

Вікіпедія пожадує
слушне хованя

Вікіпедія не має
незмінны правила


Вікіпедія є енціклопедія яка споює елементы обычайных енціклопедій, шпеціалізованых енціклопедій і роченок. Їй статї не сміють обсяговати жадне властне баданя авторів і мали бы быти доложены на точных, овірительных інформаціях. Значіть Вікіпедія не служыть про публікованя властных назорів або скусеностей. Окрем того Вікіпедія не є колекціёв безпорядковых інформацій, простором про рекламу або властны вебовы сторінкы, ані інтернетовым адресарём. Вікіпедія не є ани словником, новинами ани склад документів, зато же на такы цілї суть становлены сестерьскы проєкты як Вікісловник, Вікіновины або Вікіжрідла. Вікіпедія тыж не є експеріментом з анархіёв або демокраціёв.

Вікіпедія дотримує засаду непредвзятого погляду, што значіть, же ся намагаме, абы статї непредвзято і обєктівно пописовали факты і єднотливы назоры і погляды. То може загорнёвати представлїня веце різных поглядів, враховано контексту і інформацій, хто назор підтримує. Вікіпедія не має жадный преферованый погляд і не сміє настояти на даякім назорї як на найлїпшым. Треба уваджати одказы на овірительны, вірогодны жрідла, і то передовшыткым в статях і контроверзных темах. Кідь взникне звада, котра верзія статї тоты ідеалы наповнює найлїпше, статя ся означіть як спорный і рїшіня ся глядать на діскузній сторінцї і припадно далшыма способами.

Вікіпедія є слободным дїлом, котре може каждый управляти і вылїпшовати. Вшыток текст є к діспозіції за подмінок Ліценція GFDL (GNU Free Documentation License) або ліценція Creative Commons Зазначте автора - Заховайте ліценцію 3.0 і може быти дале шыреный і хоснованый. Усвідомте собі, же статї може мінити каждый, нихто не є властником конкретной статї. Рахуйте з тым, же хоцьякый вложеный текст може быти управляный іншыма людми. Не вкладайте до Вікіпедії обсяг, котрый нарушує авторьске право, бо ёго авторьскоправна охрана не є злучітельна із зазначеныма слободныма ліценціями.

Вікіетікета має кодекс слушного хованя. Каждый вікіпедіста бы мав решпектовати своєх колеґів і наперек тому, же ся з нима даколи не згодує. Будьте учтівы. Передходжайте особным атакам і поверьхнім зобщіням. Утримайте собі холодну голову, і кідь ся атмосфера стане дуснов ці бурёвов. Глядайте консенс. Обыйдьте едітачны войны – на русиньскій Вікіпедії є 8903 статей, на котрых ся дасть робити. Їднайте з добрым умыслом і предпокладайте добру волю і у другых. Ниґда не псуйте Вікіпедію зато, жебы сьте вказали, же маєте правду. Будьте учтівы і приветливы.

Вікіпедія не має незмінны правила окрем ту назначеных прінціпів. Едітуйте, пересувайте у управляйте з одвагов, сучастёв радости з приспіваня є, же доконалость не є пожадована – і кідь ся о ню довгодобо намагаме. Не бійте ся, же учіните непорядок або дашто попсуєте. Вшыткы попереднї верзії статей зіставають захованы, і так не є можне обсяг Вікіпедії пропасти. Но памятайте, же хоцьшто вложене до Вікіпедії зістане заховане про далшы ґенерації.